Website LRN21 is verhuisd naar nieuw webadres

Vanaf heden is de site van LRN21 te vinden op het nieuwe webadres: http://www.skillsvoordetoekomst.nl/

Met deze verhuizing willen we de zichtbaarheid van ons netwerk en blog verhogen. U ziet het al aan de naam van het nieuwe domein. Wij hopen u daar te vermogen verwelkomen om samen met u adoptie van ‘de skills voor de toekomst’ (21st Century Skills) te stimuleren in onderwijs en bedrijfsleven.

Verandert er verder nog iets? Nee, wij blijven u trouw informeren over alle nieuwe ontwikkelingen die raakvlak hebben met het leren van morgen. Ook is er op 13 oktober a.s. weer een interessante themabijeenkomst.


U bekijkt momenteel het oude blog. Dit blog wordt voortgezet op het nieuwe webadres. Pas uw bookmark even aan en graag tot snel voor nieuwe interessante blogs en themabijeenkomsten van LRN21!

Leren van, door en met robots: nieuwe uitdaging voor het onderwijs

Intelligente automatisering rukt zichtbaar op. Kijk bijvoorbeeld naar de artikelverzameling bij het Vlaamse Knack. Het raakt ons allemaal in de manier van leven, werken en leren. Robots moeten ook leren (het lijken soms wel mensen 😉 toch? ), maar het gaat wel op een iets andere manier.

Op de site van RoboNed vindt u de Dutch Robotics Strategic Agenda met analyses en perspectieven voor diverse domeinen waar robotica impact zal hebben.

Interessant is de passage over het leren van/door robots (vanaf blz 61). A priori leren en online nascholen, afweging tussen hoeveelheid basiskennis en mate van zelf leren door ervaring (data-analyse en bijstelling programmatuur); er zitten overeenkomsten in met het menselijke leren. Maar machine learning is niet geschikt voor mensen. Alhoewel… de mens omringt zich, integreert steeds meer met intelligent devices. Op het snijvlak van mens en machine zal een handshake mix aan de orde zijn. Ligt hier niet een nieuwe uitdaging voor het onderwijs? Een didactiek die de interactie met intelligent devices incorporeert! Maar robots kunnen ook al humaan lesmateriaal (handleidingen) gebruiken om te leren.

Aanbevelingen voor onderwijs beginnen op blz. 74.

Wie is er al bezig met bijvoorbeeld Arduino, cubelets, robo-speeltjes of Lego Mindstorms?

Ondertussen heeft onze wasmachine zelf nieuw software gedownload en kan nu nauwkeuriger hoeveelheid water, wasmiddel afstemmen en temperatuur en procesafloop variëren naar de aard en hoeveelheid wasgoed.

Leer meer over robots en leren, meld u zich binnenkort aan voor de LRN21-bijeenkomst op 13 oktober a.s. in ‘s-Hertogenbosch.

Als machines het meeste werk doen, dan worden passie, creativiteit en design thinking belangrijk

De adepten van Peter Diamandis (Singularity University) denken dat de snelle ontwikkelingen (in technologie) leiden tot een wereld van overvloed, waar nagenoeg niemand hoeft te werken en velen zich bezig kunnen houden met filosofie, sporten en kunsten. (vergelijk Griekse Oudheid waar de slaven ploeterden om de stoa-gangers te laten keuvelen).

Lees het artikel van Vivek Wadhwa op SingularityHUB (en reacties).

Een baanloze toekomst? Dus een beroepsopleiding heeft geen zin? Jawel, maar… het maakt niet zoveel uit wat je studeert, als je maar passie voor leren ontwikkelt! Geeft dit niet een motivatieprobleem, omdat je beroepsperspectief zo wazig is!

De Singularity-aanhangers veronderstellen ook een redelijk verlopende gelijke verdeling van de naderende welvaart over de mensheid, terwijl mensen als Piketty juist een groeiende ongelijkheid vaststellen. En wat te denken van horden gewapend met religieuze kronkels en die almachtige technologie waarmee ze ons 500 jaar terug willen duwen? Een robotsamenleving waar de mens een lastige factor is? Wordt het wel allemaal zo leuk?

Denk mee over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en robotisering voor leren en opleiden. Kom 13 oktober 2015 naar de LRN21-bijeenkomst! Binnenkort vindt u op deze site programma-informatie.

Redt de VMV! (Vroegtijdige MOOC-Verlater)

mooc-drop-outVoor velen staat het vast dat MOOCs of variaties daarvan een steeds grotere rol moeten spelen om efficiënt kennis te verwerven in de nabije toekomst. Maar ook staat vast dat er erg veel vroegtijdige MOOC-verlaters zijn; mensen die enthousiast beginnen, maar door de waan van de dag al gauw andere prioriteiten kiezen, of slechts passief de video’s in de MOOC doornemen!

Gelukkig werkt het MIT aan een detectie-algoritme om deze ‘slapjanussen’ in een vroeg stadium te ontdekken. De vraag die hier achteraan komt is natuurlijk wat er dan als ‘opjutten’ kan worden ingezet. Dat moet dan vanwege de schaalgrootte ook geautomatiseerd verlopen. Helpt de Self Determination Theory hier ook nog? (het ‘autonomy’ aspect werkte immers tegen MOOCvastheid!)

Wilfred Rubens schonk ook al eens aandacht aan deze drop outs en Katy Jordan heeft een fraaie grafiek.

Gezond samenwerken met je robotcollega op de achterbank van een zelfrijdende auto

The Business Observatory van de Europese Commissie brengt regelmatig een trendrapport uit. Na een conferentie in april j.l. heeft men het Internet der Dingen op de korrel als oorzaak van grote omwentelingen in ons leven. Er zullen Smart Value Chains ontstaan. Lees hier een beknopte samenvatting.

Merk op dat The Business Observatory vaststelt dat er nog wel een grote skills mismatch geslecht moet worden, met name ten aanzien van algemene ict-vaardigheden. Als we daarbij uit andere onderzoeken vernemen dat in Nederland de komende jaren ook het aantal ict-vacatures verdubbelt… Hier leest u het hele rapport.

Education to employment: Designing a system that works

McKinsey & Company komt met een fors rapport over opleiden voor een kans op de arbeidsmarkt. Een hot item op de vooravond van de robotsamenleving! Het rapport geeft richting voor een beter ontwerp van de keten opleiding-werk en toont fraaie casussen.

Hoewel het NEET-percentage (4%) voor Nederland laag is, zegt dat niet alles over de optimale effectiviteit van ons opleidingssysteem. (Overigens: NEET = Not in Education, Employment, or Training). Hoge NEET-percentages hebben een relatie met de groei van het precariaat.

De mismatch tussen opleiding en werk werd ook door het World Economic Forum geagendeerd: de helft van de jongeren komt niet in een job die aansluit bij hun studie en bijna driekwart van de opleiders denkt dat ze jongen mensen voldoende voorbereiden op de nieuwe wereld (… en minder dan de helft van de jongeren en werkgevers vindt dat ook).

Jongeren vragen om meer praktijk-training tijdens hun opleiding en werkenden missen vaak prikkels en gelegenheid om zich te kwalificeren voor nieuwe situaties binnen hun werkdomein.

Er is dus veel werk aan de winkel (voor ontwerpers van opleidingen)!

Creative Classrooms Framework

Grote Europese onderwijs-innovatieprojecten krijgen vaak de kritiek dat ze te lang duren, waardoor de beoogde innovatie al achterhaald is op moment van oplevering. Ook de afvlakking door compromissen tussen de samenwerkenden die onderling verschillen in cultuur, middelen en ontwikkelingsstadium is een probleem. Na twee á drie jaar ploeteren vaststellen dat de rol van de docent onder invloed van ICT verandert en dat sociale media de klas in sluipen is wel sneu, als de conciërge dat twee jaar terug ook al opmerkte tijdens een borrel.

ccr

Ook op de centraal uitgevoerde onderzoeken van de EU valt ook wel wat af te dingen (althans in de wandelgangen). Toch zijn de project- en onderzoekspublicaties een bron van good practices en interessante modellen om uw eigen innovatie-inspanning op te projecteren. Wat denkt u van Up-Scaling Creative Classrooms in Europe? Beleidsaanbevelingen: Mainstreaming ICT-enabled Innovation in Education and Training in Europe.

Het Creative Classroom Framework werd ook erg verhelderend toegepast in het Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition (pg 2). Het Horizon Report is een must-read tijdens uw (zomer)vakantie.

Ons einde nabij? Autonome wapens rukken op!

Op 27 juli jl. werd het embargo van Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics Researchers opgeheven.

Heel veel wetenschappers, onderzoekers en andere deskundigen maken zich grote zorgen over de gevaren die het voortbestaan van de mensheid bedreigen door de snelle opkomst van autonome wapens. Men vraagt nu om een verbod op de ontwikkeling en productie daarvan.

U kunt zelf ook meetekenen op de site van het Institute for life.

Van voorspellingen naar handvatten voor beleid: technologische innovaties ontwrichten

Het gaat wat beter in de economie, hoera! .. maar niet voor iedereen. Technologische vernieuwing is een belangrijke drijfveer voor de opleving. Het betekent nieuwe banen vooral in de hightech, maar veel low-&-old-techwerknemers (vaak 40+) zullen zonder adequate nascholing op 21ste eeuwse vaardigheden buiten de boot gaan vallen.

Het ING Economisch Bureau bracht de studie Hightech meets business uit. De economische gevolgen van technologische vernieuwing voor sectoren, organisaties en mensen komen aan de orde.

Chef Watson: Ready to do some cognitive cooking?

Big data en kunstmatige intelligentie gaan ons leven en leren drastisch veranderen. De Watson supercomputer van IBM wordt al volop ingezet in de gezondheidszorg (o.a. kankerdetectie), maar nu is de culinaire toepassing Chef Watson in beta ook al aan de gang: Log in met Facebook of een IBM-account.

Het systeem combineert de chemische samenstelling van de ingrediënten met bekende smaak- en geur-voorkeuren. U kunt kiezen voor een klassiek recept of een spectaculaire verassing en alles daartussenin. Heel lekker of niet? Watson leert graag en verwacht een reactie. Voorlopig zit er in de disclaimer bij dat Watson niet de garantie biedt voor een absoluut smaakvol recept.

Maar als (a.s.) restaurantuitbater zou je de volgende menukaart hiermee kunnen samenstellen en de vereiste capaciteiten die hierbij horen vervolgens de personeelskeuze laten bepalen. Zoveel product- en proceskennis en combinatie-creativiteit kan men niet in een opleiding stoppen. Voor horecaopleiders een prachtige taak om studenten te leren Chef Watson te gebruiken.

De komende jaren mogen we verwachten dat computers meer sensorische capaciteit krijgen. U zult bijvoorbeeld de geur van het voor u gecreëerde recept via de smartphone kunnen ruiken (proeven door het scherm te likken lijkt vooralsnog niet hygienisch).