Onze doelstellingen

LRN21 is de opvolger van Nnoal, het in 1999 opgerichte Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren. Wij streven naar:

  • Het bevorderen van ODL (Open- en Afstandsleren) toepassingen en methodieken in het kader van “life long learning” van werknemers en werkzoekenden.
  • Faciliteren van informatie-uitwisseling tussen de betrokken deskundigen om verspreiding van onderzoek en best practice te ondersteunen.
  • Faciliteren van uitwisseling van best practice en nauwe samenwerking tussen netwerkleden.
  • Tot stand brengen van samenwerking met andere gerelateerde netwerken.
  • Politiek: representatie van Nederlandse expertise in ODL op nationaal en internationaal niveau.

Het netwerk LRN21 heeft tot doel een verzamelpunt te worden van ervaringen en expertise rond Leren voor de 21e eeuw door middel van:

  • Delen van trends en actuele kennis en inzichten over 21e eeuw leren.
  • Faciliteren van een dialoog tussen deskundigen uit het bedrijfsleven en (onderwijs)-instellingen, online en middels bijeenkomsten.
  • Het borgen van kennis en inzichten in thematische publicaties (position paper en weblog).
  • Faciliteren van uitwisseling van best practice tussen de leden en een grote kring van belangstellenden.
  • Nauwe samenwerking faciliteren tussen netwerkleden en gerelateerde nationale en internationale netwerken.

LRN21 wil accenten zetten bij 21st Century Skills die werkenden en lerenden nodig hebben om succesvol te zijn. Die accenten zullen ondergebracht worden in thematische categorieën. Het betekent een dynamisch groeiscenario: we zullen vaak moeten bijstellen en aanvullen door de aard en snelheid van de ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkt, onderwijsmethodieken, et cetera.