Vlaanderen volgt Groot Britannië met ’coding’ vanaf 5 jaar

logo_boek_softwareJong leren denken als een computer, of op zijn minst mee kunnen denken met de computer, wordt in de USA en het UK gewoon ingevoerd in het lager onderwijs en wordt vervolgt in alle verdere studies.

Waarom is het populaire programmeertaaltje LOGO (schildpadje als cursor) uit de jaren tachtig toch verdwenen?

LRN21 is er van overtuigd dat veel mensen in meerdere disciplines, na elkaar of gelijktijdig, terechtkomen. In nagenoeg alle situaties zullen zij met informatiesystemen moeten werken, actief en passief. Daar kun je beter al jong mee beginnen, zeker als je de snelle ontwikkeling nog probeert bij te houden. Als apart vak, of goed geïntegreerd en afgestemd binnen andere vakken, of een mix.

Lees hoe het in het Verenigd Koninkrijk (in het kader van STEM) gaat gebeuren hier en wat onze zuiderburen van plan zijn hier.

De KNAW bracht eind 2012 een advies uit om digitale geletterdheid een plek te geven in het Nederlandse voortgezet onderwijs, maar hoe ver staat het daarmee? (onze buurlanden willen in elk geval veel vroeger starten)

Onlangs heeft Staatssecretaris Dekker hierop gereageerd. Lees hier zijn brief.

Advertenties

The world is driven by networks

Volgens Julie Meyer, grote bazin en oprichtster van Ariadne Capital komt  vernieuwing niet door ‘disruptive technology’ maar door ‘disruptive economics’.

Op de recente TEDx Academie 2013 ontvouwt zij haar visie op het nieuwe ondernemerschap waarin wij allen deel  kunnen hebben: http://youtu.be/I2IlOlgOsxU

Onderwijs moet jongeren helpen creatief vertrouwen en ondernemendheid te ontwikkelen

IDEO, een der grootste designbureaus ter wereld, grondlegger van het design thinking model, heeft een wedstrijd uitgeschreven, met het doel om middels onderlinge inspiratie creatieve ideeën kansrijk te maken voor markt en maatschappij.

U kunt nog meedoen (met leerlingen/studenten ….de doelgroep is wel jonge mensen), start is 23 okt. 2013! De rol van opleiders wordt belicht in deze inspiratieselectie.

Zeer de moeite waard om de website te verkennen. Ook leuk om het animatiefilmpje van het boek ‘Where good ideas come from” van Steven Johnson daar weer tegen te komen.

Videogames voor leren

Videogames staan momenteel erg in de belangstelling en staan daardoor in de top van de Gartner hypecycle. Tijd om eens dieper in de mogelijkheden/kansen/plussen en minnen te duiken! Coursera biedt een gratis cursus aan over videogames ten behoeve van onderwijs en opleiden: 6 weken á circa 4 uur/week studielast. De eerste week is al begonnen maar alle materiaal is beschikbaar. Account aanmaken en even inhalen!
Ga naar https://www.coursera.org/course/videogameslearning

Staat het Techniekpact wel stevig?

De Verenigde Staten gingen ons voor in allerlei ontwikkelingen, zo ook met een dreigend tekort aan technish opgeleid arbeidspotentieel. Het  groots opgezette STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Math) moet daar soelaas in brengen. Net op het moment dat wij in Nederland eindelijk het Techniekpact op het onderwijs loslaten, rijzen er twijfels in de VS rond de onderbouwing van het tekort.

De IEEE-organisatie is bekend van onder andere enkele belangrijke standaarden voor internet. Ze houden zich met veel meer onderwerpen bezig. Op hun website staat het artikel The STEM Crisis Is a Myth waarin nuance betracht wordt ten aanzien van het voorziene tekort. Passen die nuances ook bij ons?

Droomgedreven?

Onderwijslab wil zich als groep van jonge, enthousiaste en betrokken onderwijsprofessionals inzetten om ons onderwijs toekomst- en generatieproof te maken. Onder andere door de competenties van het leren in de 21ste eeuw een plek te geven.
 
Vijf uitgangspunten voor het onderwijs in 2030: 
  1. Waardegedreven
  2. Proactief
  3. Flexibel
  4. Perspectiefrijk
  5. Leven lang leren en valideren
Hierbij zien zij de door de vergrijzing veroorzaakte uittocht van docenten, bestuurders en ondersteuning, die piekt rond 2020, als hét moment om grootschalige verandering te verwezenlijken. 
 
Een dapper stuk om te lezen!

Expanding Evidence Approaches for Learning in a Digital World

Onlangs heeft in de VS het  Department of Education, Office of Educational Technology een publicatie uitgebracht hoe de datamassa leren en onderwijs meer effectief en efficiënt moet maken. Hoe ver zijn we in Nederland?

http://www.ed.gov/edblogs/technology/files/2013/02/Expanding-Evidence-Approaches.pdf