Laten we programmeren aan de buitenlanders over?

programmeren

De laatste tijd (EU Code Week 2014) is er weer eens flinke aandacht voor het leren programmeren als onderdeel van de curricula in alle sectoren en niveau’s van het onderwijs. Menigeen heeft het aandoenlijke Puck en het raadsel van de codes op tv gezien en het pleidooi van Neely Kroes in haar laatste EU-dagen: “It will have an increasingly important role in citizens’ everyday lives and that’s just one reason to make sure this global “language” is taught to children at school.”

European Schoolnet bracht een rapport uit waarin Nederland niet zo best uit verf komt in relatie tot dit onderwerp. Hier werpt u een snelle blik op de verschillen in Europa.

Advertenties

‘Opening Up Education’

Een nieuw EU initiatief om het Europese onderwijs uit het slop te halen. Download hier.

De Europese Commissie stelt dat het onderwijs achterloopt bij de mogelijkheden van nieuwe technologie en ziet hierin een bedreiging voor de werkgelegenheid van jongeren: European schools are not jumping in to teach the crucial e-skills to the workforce of the future’.

Volgens Eurostat had 49% van de Europeanen in 2012 geen of weinig ICT-vaardigheden terwijl men verwacht dat in 2015 zeker 90% van de banen vraagt om minimaal basis ICT-vaardigheid. In 2015 verwacht men ook bijna 900.000 onvervulbare specifieke ICT-vacatures!

Het leerzame Commission staff working document is hier te downloaden. 

Hoewel Nederland niet in alle tabellen voorkomt is het  rapport eigenlijk wel alarmerend voor de EU-regio als geheel. Enkele opvallende zaken: Nederlands staat op plaats twee als taal voor beschikbare onderwijscontent. Sommige landen die momenteel  het hardst getroffen worden door de crisis scoren hoog in ICT-inzet in de klas. Duitsland, de economische motor van de EU, scoort maar matig op ICT-vaardigheden van mensen tussen de 16 en 74 jaar.

Mobieltjes in de ban

PortalCMS toont een Amerikaanse infographic met betrekking tot sociale media en onderwijs:
http://portalcms.nl/5/news/onderwijs/3326/infographic-sociale-media-en-onderwijs

Opvallend is het percentage high schools dat mobieltjes bant. Als toepassing scoren Skype, Facebook en Youtube het hoogst. Is iemand een vergelijkbaar overzicht voor Nederland bekend? Ook opvallend zijn de resultaten die een schoolpilot in Oregon claimt.

We are data

Voor de game Watchdogs hebben de makers een site gemaakt waar je alle vrij toegankelijke data van mensen en objecten in Europese wereldsteden Londen, Parijs en Berlijn kunt bekijken. Het geeft een fraai beeld van alle dataverzamelaars om ons heen, met een grote stad als voorbeeld. De makers proberen je er bewust van te maken wat er in de huidige samenleving “vrij verkrijgbaar” is. Watchdogs (uitgever: Ubisoft) gaat over het fictieve verhaal van een jonge hacker die met behulp van hacken wraak wil nemen op een rivaal in de Amerikaanse stad Chicago. 

Bekijk de site (en ga op onderzoek uit): http://wearedata.watchdogs.com/

“De (r)evolutie van de (i)Samenleving”

Klaus van den Berg, marktonderzoeker, strateeg en trend-editor. Hij heeft in het werkdocument “De (r)evolutie van de (i)Samenleving” een inventarisatie gemaakt van relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en daar tevens een duiding aan proberen te geven. Het gaat met name de richting die de digitale overheid zou kunnen inslaan maar de aanbevelingen gelden vaak ook voor andere domeinen. Vergelijk de 6 megatrends die TNO hierin onderkent eens met onze LRN21-indeling.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html

De kloof tussen opleiding en werk

McKinsey schenkt aandacht aan de discrepantie tussen competenties die scholen afleveren en de behoefte van bedrijven en instellingen ter gelegenheid van het ‘ 2013 World Economic Forum (Davos, Switzerland)’

http://www.mckinsey.com/features/education_to_employment