Big Data

bigdataNaast de gigantische hoeveelheden data die in traditionele databases opgeslagen zijn, komt er de laatste tijd een groeiende tsunami aan gegevens bij door de sporen die we nalaten met onze smartphones, onze zoek-items in Google, de registratie door videocams, de sensoren in allerlei apparaten en andere spullen die gekoppeld zijn aan internet. De data zijn niet altijd veilig in een wereld met toenemende cybercriminaliteit. We zullen bewuster om moeten gaan met de datasporen en onderzoeken hoe we met subtiele zoekalgoritmen betere diensten en ervaringen kunnen realiseren. Denk ook aan learning analytics.

Het artikel in de link bevat een fraaie infographic van Cisco m.b.t. de stand van zaken in Big Data: http://www.dutchcowboys.nl/online/28011

Advertenties

Datakundig worden kun je zonder wiskundige aanleg

Naar aanleiding van de presentatie van Henk Burg (programmacommissie) de volgende stelling: “Datakundig worden kun je zonder wiskundige aanleg.”

Bent u het hier mee eens of oneens? Wij zijn benieuwd naar uw mening.