BIG DATA en de impact in onderwijs

Volgens de hype cycle van bureau Gartner zal de echte impact van Big Data over een jaar of vier losbarsten. Alle systemen waarmee we ons actief of passief omringen en die online gekoppeld zijn, gaan enorme hoeveelheden data genereren die slim gebruikt kunnen worden. Zijn we voldoende slim om dat te benutten? Wat moeten we leren? Wat kunnen we nu al doen in onderwijs?

Big Data in onderwijs en wetenschap. Inventarisatie en essays’ is een verkenning door Dialogic van het gebruik en de impact van big data in het onderwijs en de wetenschap. Het rapport is opgesteld als inspiratie voor beleid in opdracht van OCW.

Tijd voor Cognitieve Flexibiliteit

‘Vroeger’ was kennis vaak duidelijk wat betreft inhoud en doel/toepassing. Men leerde iets en kon het daarna soms tot pensioen toepassen bij de dezelfde werkgever. Hoe anders is het in deze tijd! Veel kennis wordt getracht om over te dragen terwijl het waarom, de noodzaak van die kennis vaag blijft. En omdat de arbeidsmarkt erg in beweging is en er grote veranderingen zijn in taakinhoud en werkwijzen binnen beroepen, zal de toepassingscontext ook vaak een grijs gebeid zijn.

De Cognitive Flexibility Theory lijkt een goede kapstok te zijn om mensen te laten leren voor een dynamische arbeidsmarkt en complexe samenleving. eLearning Industry vat de theorie kort samen.

HCA, op naar 2025!

hcaEind juni is de gemeenschappelijke Human Capital Agenda uitgekomen. Afstemming van de plannen van de verschillende actoren zoals topsectoren en beroepsopleidingen is de rode draad.

De agenda zal de komende maanden (tot december) verder uitgewerkt worden tot concrete plannen. Op pagina 8 gaat het over leren en 21ste eeuwse vaardigheden. Deze laatste dienen bij voorkeur geïntegreerd aangeboden te worden, wat overeenkomt met de opvattingen van de SER (Leren in het funderend onderwijs van de toekomst).

Handig bij die plannenmakerij zijn ook de Cedefop-voorspellingen voor de arbeidsmarkt in Nederland tot 2015.

Niet spelen met de veiligheid … of toch wel!

safety-heroesIn opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft MADmultimedia een serious game ontwikkeld om de werkomgeving veiliger, gezonder en prettiger te maken.

U leert risico’s herkennen, ervaren en geschikte veiligheidsmaatregelen nemen. Er is keuze uit verschillende werksectoren. Uiteraard kunnen alleen maar generieke aspecten behandeld worden en is te hopen dat hierdoor ook de aandacht voor organisatie- of branche-specifieke items gewekt wordt.

Safety Heroes is geschikt voor alle (werkzame) leeftijden. Gratis te online te spelen op http://www.safetyheroes.nl of gratis te downloaden in de App store of de Google Play Store. Niet spelen met de veiligheid … of toch wel!

Is dit het bewijs voor online leren dat tot bekering leidt?

george-siemensIn onze contreien ook bekende Canadees George Siemens (connectivisme) heeft samen met twee collega’s een lijvig rapport geproduceerd over ‘distance, blended and online learning’. In deze meta-analyse staven zij een significante hogere effectscore bij ‘online leren’ t.o.v. ‘face to face’ leren. Als we dit combineren met de hogere omzetten in afgelopen jaar van E-Learning providers, dan kan de leerwereld er over enkele jaren heel anders uitzien… De studie geeft een goed overzicht van de stand van zaken in de varianten van online onderwijs, maar dat mag ook wel met een stevige financiering door de Bill en Melinda Gates Foundation.

Begrippenkader online onderwijs

Jargon, het bekt soms lekker, maar verstaan we wel hetzelfde? SURF heeft op haar website getracht wat duidelijkheid te scheppen door een aantal kernbegrippen rondom open en online onderwijs onder de loep te nemen (open content, blended learning, weblectures en repositories). Check het begrippenkader online onderwijs. U bent dan toch dichtbij… duik ook eens in het SURFprogramma Open en Online Onderwijs: naast wat algemene toelichting diverse interessante links!

E-Learning zet door! Ook bij u?

De gedachte dat we vaker, intensiever en sneller zullen moet leren is alom aanwezig, maar de acties bleven tot nu toe traag en afwachtend. De snelle ontwikkeling van nieuwe E-Learning mogelijkheden maakt de levensduur van een gekochte applicatie kort. Organisaties kijken naar meer flexibele en kosten-effectieve mogelijkheden om hun personeel te ‘upgraden’.

Op de site van eLearning Industry staan enkele indicatoren die dit jaar een stevige groei van eLearning en bijvoorbeeld MOOCs voorspellen. Overigen biedt de website natuurlijk veel ander interessant nieuws over online leren. Boeiend is het gratis eBook met verhalen over de aanpak van succesvolle eLearning designers.

Kopzorg!

Onze jongeren zijn behoorlijk ‘into the social media’, vaak voor de lol, vrienden en potentiële relaties. Maar ook voor professionele kansen moet men bewust zijn van het feit dat veel recruiters een pre-screening via sociale media plegen. Een profielfoto is het eerste wat aandacht trekt: de eerste indruk, die vaak lang (onbewust of bewust) beklijft! Een lolbroekfoto of pikante selfie is goed voor je Facebook-vrienden, maar niet voor LinkedIn. Omdat recruiters mogelijk ook die Facebookprent zien, lijkt het beter om op al je sociale media accounts tactische keuzes te maken (geldt niet alleen voor foto’s). Enkele aanbevelingen voor de profielfoto.

In het kader van mediawijsheid kunnen we het zojuist verschenen boek ‘Mediawijsheid in de klas‘ van senior docent/ontwikkelaar Patrick Koning aanbevelen. Patrick heeft een eigen model en lesmethode ontwikkeld op het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Hack the brain: “Leuke Muse heb jij op!”

hackBegin juni 2015 vond bij Waag Society een wedstrijd plaats tussen een achttal teams om een ‘hack’ te ontwerpen die leerprocessen kan verbeteren. Iets specifieker: het negeren van de verleidingen van de mobiele telefoon tijdens ‘in focus’ situaties.

Meer over deze bijeenkomst, ideeën en links via Kennisslink. Interessante ontwikkelingen!

De vier krachten die trends breken

Soms moet iets vaak herhaald worden om goed door te dringen. Wij proberen dat ook met een artikel van McKinsey & Company over het overrompelende effect van de combinatie van vier ontwrichtende ontwikkelingen: Urbanisatie, Adaptiesnelheid technologische innovaties, vergrijzing en wereldwijde connectiviteit.

Ter illustratie hier een sheet over een van deze ontwrichtende krachten:

mck1

De overrompeling: in vergelijking met de transitie van agrarische naar het industriële tijdperk gaan de veranderingen momenteel 10 maal sneller en op een schaalgrootte die wel 300 keer groter is, waardoor de impact grofweg 3000 keer groter is. Kunnen we dat wel aan?

(H)erkennen van bovenstaande overrompeling is een urgente stap.