Nursebot?

Technologie dringt door in alle domeinen. Niet altijd leidt dit tot integrale verbetering, zoals voorbeelden in de zorgsector ons tonen. Zorg is van de patiënt/client en niet van de arts, verpleger of verzorger. Technologische ontwikkeling zou moeten vertrekken vanuit het welbevinden van die patiënt/client. Tijdens het HAN symposium ‚(Verkeerd) Verbonden’ werden ethische kwesties aan de orde gesteld. Verslag in ScienceGuide.

Advertenties

Gepubliceerd door

Sem van Geffen

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Dé Gamification Conferentie.